Ranum Teltudlejning ApS
Telefon: 98 67 68 39

9 meter telte

Teltene kan opstilles separat til alle slags fester, udstillinger, events, salgsboder m.v.
De kan monteres med tagrender  og bygges sammen med andre telte.
Bredden er 9 m. De kan videreudbygges i længder af 3 m op til det uendelige.

Hvordan kan teltene indrettes?
Se videoguides til hvordan du kan indrette telte i alle størrelser - klik her...


Praktiske oplysninger:

Kiphøjde:
380 cm.

Sidehøjde:
220 cm. – kan forhøjes med en meter (specialbestilling)

Farver:
Leveres som udgangspunkt i hvidt.


Kombinationsmuligheder:
Teltene vil kunne monteres med sideduge, der er med eller uden vinduer og som er med eller uden døre. Sammensætningen kan laves, som kunden ønsker det, og ligeledes vil placeringen kunne ske efter kundens ønsker.

Opstilling/nedtagning:
Opstilling/nedtagning af teltene sker kun, når der er en medarbejder fra Ranum Teltudlejning, der deltager i arbejdet. Det kan være med hjælp fra lejers side eller alene af medarbejdere fra Ranum Teltudlejning.

Gulv:
Der kan lægges gulv i hele teltet eller dele deraf efter ønske. Gulvet lægges af plader i størrelsen 100 x 300 cm. Lægning af gulv kræver et plant underlag.

Opklodsning:
Ønskes der opklodsning af telt eller gulv grundet skrånende terræn, foregår dette efter tilbud/timeløn. Lejer lægger opklodsningsmateriel til rådighed.

Køremulighed:
Der skal være tilkørselsmulighed  for lastbil til opstillings- og nedtagningsstedet.

Godkendt materiel:
Teltdugene er lavet af brandmæssigt egnet materiale og har de nødvendige godkendelser til brug i Danmark iflg. Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for forsamlingstelte. De bærende dele sikrer ved en rigtig montering/fastgørelse, at telte er stabile under alle vejr-forhold.

Alle vores telte er certificerede og opstilles efter gældende lovgivning,


Vejledning:
 Der henvises til vejledning, indeholdende de bestemmelser, der er gældende for benyttelse af den pågældende teltstørrelse. Se under links: Beredskabsstyrelsen

Ansvar:
Lejer har det fulde ansvar for det lejede materiel i hele dets fulde opstillingstid.

Forsikring mod storm/hærværk/påkørsel:
Telte/borde/stole/elektriske installationer så som lamper, el-varme, anlæg og ledninger kan forsikres mod skader, der sker ved storm (mindst vindstyrke 8 svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m. pr. sekund.) hærværk/påkørsel mod en præmie på 10 % af lejeprisen. Lejer har en selvrisiko på kr. 5.000.00 pr. skade, der anmeldes til forsikringsselskabet. Forsikringen er kun dækkende, hvis det står anført på lejekontrakten. Forsikringen dækker i Danmark, Norge og Sverige.

Tilladelse til opstilling:
Det er lejers ansvar at undersøge, om der skal indhentes tilladelse til opstilling af teltet hos offentlige myndigheder, samt at indhente disse. Som hovedregel skal nævnes, at det kræver tilladelse fra den lokale Beredskabschef, hvis der skal opholde sig over 150 personer i teltet at gangen.

Har du overvejet?

Hvad skal der være plads til?
Antal mennesker, musik, dans, buffet mm.

Skal der lægges gulv i teltet? se her...

Skal du bruge inventar og hvor meget?
Borde, stole, bænke, bardiske, belysning, varme mm

Vil du selv stille hjælpere til rådighed ved op/nedtagning?

 

 

9 x 3 meter (27m2) uden gulv, med hjælp3.331,00
9 x 3 meter (27m2) med gulv, med hjælp4.400,00
9 x 3 meter (27m2) uden gulv, uden hjælp5.431,00
9 x 3 meter (27m2) med gulv, uden hjælp6.634,00
9 x 6 meter (54m2) uden gulv, med hjælp4.125,00
9 x 6 meter (54m2) med gulv, med hjælp6.264,00
9 x 6 meter (54m2) uden gulv, uden hjælp6.724,00
9 x 6 meter (54m2) med gulv, uden hjælp9.129,00
9 x 9 meter (81m2) uden gulv, med hjælp5.213,00
9 x 9 meter (81m2) med gulv, med hjælp8.419,00
9 x 9 meter (81m2) uden gulv, uden hjælp8.495,00
9 x 9 meter (81m2) med gulv, uden hjælp12.105,00
9 x 12 meter (108m2) uden gulv, med hjælp6.949,00
9 x 12 meter (108m2) med gulv, med hjælp11.225,00
9 x 12 meter (108m2) uden gulv, uden hjælp22.325,00
9 x 12 meter (108m2) med gulv, uden hjælp16.140,00
9 x 15 meter (135m2) uden gulv, med hjælp8.688,00
9 x 15 meter (135m2) med gulv, med hjælp14.034,00
9 x 15 meter (135m2) uden gulv, uden hjælp14.160,00
9 x 15 meter (135m2) med gulv, uden hjælp20.175,00
9 x 18 meter (162m2) uden gulv, med hjælp10.425,00
9 x 18 meter (162m2) med gulv, med hjælp16.838,00
9 x 18 meter (162m2) uden gulv, uden hjælp16.988,00
9 x 18 meter (162m2) med gulv, uden hjælp24.208,00
9 x 21 meter (189m2) uden gulv, med hjælp12.163,00
9 x 21 meter (189m2) med gulv, med hjælp19.646,00
9 x 21 meter (189m2) uden gulv, uden hjælp19.825,00
9 x 21 meter (189m2) med gulv, uden hjælp28.238,00
9 x 24 meter (216m2) uden gulv, med hjælp13.899,00
9 x 24 meter (216m2) med gulv, med hjælp22.450,00
9 x 24 meter (216m2) uden gulv, uden hjælp22.655,00
9 x 24 meter (216m2) med gulv, uden hjælp32.278,00
9 x 27 meter (243m2) uden gulv, med hjælp15.638,00
9 x 27 meter (243m2) med gulv, med hjælp25.260,00
9 x 27 meter (243m2) uden gulv, uden hjælp25.488,00
9 x 27 meter (243m2) med gulv, uden hjælp36.313,00
9 x 30 meter (270m2) uden gulv, med hjælp16.113,00
9 x 30 meter (270m2) med gulv, med hjælp28.063,00
9 x 30 meter (270m2) uden gulv, uden hjælp28.320,00
9 x 30 meter (270m2) med gulv, uden hjælp40.338,00
Priser på udlejningseffekter er ekskl. fragt, forsikring og evt. bemanding/opsyn med aktiviteter. Dette vil blive tillagt prisen på lejekontrakt og faktura.
Bemærk at udlejningseffekter ikke kan betales online, men kun via bankoverførsel.