Ranum Teltudlejning ApS
Telefon: 98 67 68 39

12 meter telte

Teltene kan opstilles til alle slags fester, udstillinger, events, salgsboder, messer m.v.
De kan monteres med tagrender og bygges sammen med andre telte. 
Bredden er 12 m. De kan videreudbygges i længder af 3 m op til det uendelige.

Hvordan kan teltene indrettes?
Se videoguides til hvordan du kan indrette telte i alle størrelser - klik her...

Praktiske oplysninger:

Kiphøjde:
410 cm.

Sidehøjde:
220 cm. – kan forhøjes med en meter (specialbestilling)

Farver:
Kan leveres i rød/hvide farver eller helt i hvidt.

Kombinationsmuligheder:
Teltene vil kunne monteres med sideduge, der er med eller uden vinduer og som er med eller uden døre. Sammensætningen kan laves, som kunden ønsker det, og ligeledes vil placeringen kunne ske efter kundens ønsker.

Opstilling/nedtagning:
Opstilling/nedtagning af teltene sker kun, når der er en medarbejder fra Ranum Teltudlejning, der deltager i arbejdet. Det kan være med hjælp fra lejers side eller alene af medarbejdere fra Ranum Teltudlejning.

Gulv:
Der kan lægges gulv i hele teltet eller dele deraf efter ønske. Gulvet lægges af plader i størrelsen 100 x 300 cm. Lægning af gulv kræver et plant underlag.

Opklodsning:
Ønskes der opklodsning af telt eller gulv grundet skrånende terræn, foregår dette efter tilbud/timeløn. Lejer lægger opklodsningsmateriel til rådighed.

Køremulighed:
Der skal være tilkørselsmulighed for lastbil til opstillings-og nedtagningsstedet.

Godkendt materiel:
Teltdugene er lavet af brandmæssigt egnet materiale og har de nødvendige godkendelser til brug i Danmark iflg. Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for forsamlingstelte. De bærende dele sikrer ved en rigtig montering/fastgørelse, at telte er stabile under alle vejr-forhold.

Alle telte er certificerede.

Vejledning:
Der henvises til vejledning, indeholdende de bestemmelser, der er gældende for benyttelse af den pågældende teltstørrelse. Se under links: Beredskabsstyrelsen.

Ansvar:
Lejer har det fulde ansvar for det lejede materiel i hele dets fulde opstillingstid.

Forsikring mod storm/hærværk/påkørsel:
Telte/borde/stole/elektriske installationer så som lamper, el-varme, anlæg og ledninger kan forsikres mod skader der sker ved storm (mindst vindstyrke 8 svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m. pr. sekund.) hærværk/påkørsel mod en præmie på 10 % af lejeprisen. Lejer har en selvrisiko på kr. 5.000.00 pr. skade der anmeldes til forsikringsselskabet. Forsikringen er kun dækkende, hvis det står anført på lejekontrakten. Forsikringen dækker i Danmark, Norge og Sverige.

Tilladelse til opstilling:
Det er lejers ansvar at undersøge, om der skal indhentes tilladelse til opstilling af teltet hos offentlige myndigheder, samt at indhente disse. Som hovedregel skal nævnes, at det kræver tilladelse fra den lokale Beredskabschef, hvis der skal opholde sig over 150 personer i teltet at gangen.

Vedr. priser, ring og forhør.

 

Har du overvejet?

Hvad skal der være plads til?
Antal mennesker, musik, dans, buffet mm.

Skal der lægges gulv i teltet? se her...

Skal du bruge inventar og hvor meget?
Borde, stole, bænke, bardiske, belysning, varme mm

Vil du selv stille hjælpere til rådighed ved op/nedtagning?

 

 

 

Priser på udlejningseffekter er ekskl. fragt, forsikring og evt. bemanding/opsyn med aktiviteter. Dette vil blive tillagt prisen på lejekontrakt og faktura.
Bemærk at udlejningseffekter ikke kan betales online, men kun via bankoverførsel.