Ranum Teltudlejning ApS
Telefon: 98 67 68 39

Praktiske oplysninger vedr. telte

Kibækteltene kan leveres i følgende bredder: 3, 6, 9, 10, 12 og 18 meter. Derudover kan de bygges sammen på mange måder, så der kan opnås andre bredder.
I længden bygges teltene op i 3 meters moduler.
Som udgangspunkt leveres teltene med vinduer i halvdelen af teltet. Hvis man ønsker en anden fordeling af vinduer/lukket dug, skal det oplyses ved bestilling.
Teltene leveres som udgangspunkt med rød/hvid sidedug og rød kant foroven og forneden.
Hvis man ønsker teltene helt i hvidt, skal det oplyses ved bestilling.

Teltdugen er brandhæmmende og godkendt efter DIN 4102.

Vinduer og døre i teltene kan placeres efter ønske og under hensyntagen til de regler, der er gældende for området.
Teltene kan opstilles af Ranum Teltudlejning eller lejer kan stille folk til rådighed ved opstilling og nedtagning af teltene. Antallet af hjælpere afhænger af teltstørrelsen. Ved mindre telte typisk 2 - 4 hjælpere, større telte 6 - 8 hjælpere. Ved 18 meters telte minimum 10 hjælpere.
Hjælperne skal være til stede i hele opstillings- og nedtagningsperioden og være i stand til uden problemer at deltage i arbejdet.

Der skal være mulighed for at køre til opstillingspladsen med lastbil.
Hvis teltene skal opstilles på steder med begrænset eller ingen tilkørselsmuligheder for lastbil, skal det oplyses ved bestilling.  Såfremt materiellet skal transporteres et længere stykke fra bilen, kan der faktureres ekstra herfor og/eller lejer kan vælge at stille folk til rådighed, som foretager denne transport.

Ved opstilling af telte og udlægning af gulv følges terræn. I tilfælde af, at det er nødvendigt med opklodsning, stiller lejer opklodsningsmateriel til rådighed. Tidsforbrug i forbindelse med opklodsning afregnes efter timeforbrug.
Behov for opklodsning aftales ved bestilling af telt.

Lejeprisen angiver leje for indtil 4 dage.
Ved leje udover 1 uge/inddragende 2 weekender, tillægges 60% til lejeprisen.
Ved leje af telte med ekstra benhøjde, tillægges 60% til lejeprisen.

Beregning af teltstørrelse:
Til fester beregnes 1 kvadratmeter pr. person til at sidde ved aflange borde. Ved runde borde beregnes ½ gang ekstra.
Udover antal personer skal man overveje, hvad der skal være plads til i teltet, så som dans, musik, gavebord, buffet eller andet.