Ranum Teltudlejning ApS
Telefon: 98 67 68 39

Gasvarmeovn

Leveres med eller uden 10 kg. gasflaske. Aftales ved bestilling. Der afregnes altid for hel flaske gas. Pris for gas: gældende dagspris.

Gasvarmeovne er strålevarmere, forsynet med to brændere og med manuel regulering, 2 indstillingsmuligheder.

Varmeovnene tændes med elektronisk tænding. Det er vigtigt, at presse gasregulatoren rigtigt ned over studsen på gasflasken og at låseringen lukkes fast, da dette er afgørende for, om man kan tænde ovnen.

Leveres med slange og gasregulator.
Ydelse 1,7 - 2,9 kW.

Gasforbrug: 120 - 210 gram/time.

Kapacitet i en 10 kg's gasflaske: ca. 50 timers brændetid.
Må: ca. 50 x 40 x 70 cm.

Leveres i transportkasse. Opstilles/nedtages af lejer.
Velegnede til anvendelse i åbne rum og telte.
Gasovnene må ikke udsættes for fugt.

CE-godkendt.


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:
En gasflaske må aldrig opvarmes. Skift aldrig gasflasker i nærheden af åben ild.
Læg aldrig gasflasken ned og forvis dig om, at den står sikkert i oprest stilling
under brug. Kontrollér jævnligt gasslanger for revner i overfladen og udskift dem
ved tvivl. Sluk omgående, hvis der konstateres gaslugt. Utætheder må aldrig opsøges
med åben ild. Brug sæbevandsopløsning eller lækagespray. Forsøg aldrig selv at
foretage reparationer, men ret henvendelse til gasforhandler.
Sørg for rigelig udluftning.Må aldrig bruges i små lukkede rum. I mindre lokaler med
mange mennesker kan der opstå iltmangel ved brug af gas.
Hold en sikkerhedszone på mindst 3 meter til brandbare materialer.
Forbrænding af gas giver vanddampe, som kan sætte sig på vægge, teltdug, vinduer som kondensvand.

Leje 1 dag125,00
Leje 1 dag (inkl. 1 fl. gas)400,00
Priser på udlejningseffekter er ekskl. fragt, forsikring og evt. bemanding/opsyn med aktiviteter. Dette vil blive tillagt prisen på lejekontrakt og faktura.
Bemærk at udlejningseffekter ikke kan betales online, men kun via bankoverførsel.