Ranum Teltudlejning ApS
Telefon: 98 67 68 39

Gasvarmekanon

Leveres som hovedregel uden gas.

Gasflasker kan leveres med til gældende dagspris. Der betales altid for hel flaske.

Kræver tilslutning til 2 stk. 17 kg gasflasker og strøm 220 V.

Kapacitet: 10-25 kW.

Forbrug: ca. 1,8 kg gas pr. time.

CE-godkendt.

Start:
Påmontér gasslanger og regulatorer. Check, at regulatoren sidder godt
fast. Åben for gassen.
Tilslut strøm 220 V. Tænd ventilatoren ved at trykke på el-kontakten i position 1.
Tryk tændsikringens røde knap i bund og hold denne nede. Tryk samtidigt 1-2 gange
på piezotænderen og varmekanonens brænder antændes. Tændsikringen holdes ned-trykket yderligere 20 sekunder.
Varmen reguleres ved hjælp af knappen "Power regulation".

SLUKNING:
Luk for gasforsyningen. Lad flammen gå ud og sæt derefter el-kontakten i position 0.
Varmekanon kan bruges til luftcirkulation. Sæt el-kontakten i position II. Venti-
latoren startes, uden at gassen antændes.
Varmekanonen er forsynet med overhedningssikring. Opstår der for høj temperatur,
afbrydes gassen straks og kan først genstartes, når kanonen er afkølet tilstrækkeligt. Aktiver "STB resetknappen" for genstart.


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:
En gasflaske må aldrig opvarmes. Skift aldrig gasflasker i nærheden af åben ild.
Læg aldrig gasflasken ned og forvis dig om, at den står sikkert i oprest stilling
under brug. Kontrollér jævnligt gasslanger for revner i overfladen og udskift dem
ved tvivl. Sluk omgående, hvis der konstateres gaslugt. Utætheder må aldrig opsøges
med åben ild. Brug sæbevandsopløsning eller lækagespray. Forsøg aldrig selv at
foretage reparationer, men ret henvendelse til gasforhandler.
Varmekanoner må kun bruges til opvarmning i rum, hvori der ikke befinder sig per-soner.
Sørg for rigelig udluftning. Forsøg aldrig at blokere varmekanonens luftindtag og
varmeafgang. Hold en sikkerhedszone på mindst 3 meter til brandbare materialer.

Leje 1 dag500,00
Priser på udlejningseffekter er ekskl. fragt, forsikring og evt. bemanding/opsyn med aktiviteter. Dette vil blive tillagt prisen på lejekontrakt og faktura.
Bemærk at udlejningseffekter ikke kan betales online, men kun via bankoverførsel.